Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci. 36/1980 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1980
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-36
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.2772641
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1980-36" DocId="2772641" DocType="Vyhlaska" Collection="cs" Code="1980-36" Year="1980" Batch="9" Number="36" Quote="36/1980 Sb." Title="Vyhl&#xE1;&#x161;ka ministra zahrani&#x10D;n&#xED;ch v&#x11B;c&#xED; o Dohod&#x11B; mezi vl&#xE1;dou &#x10C;eskoslovensk&#xE9; socialistick&#xE9; republiky a vl&#xE1;dou &#x158;eck&#xE9; republiky o kulturn&#xED; spolupr&#xE1;ci" DeclareDate="1980-02-25" PublishDate="1980-04-04" EffectFrom="1977-04-05" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Vyhlaska
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci. 36/1980 Sb.
title Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci. 36/1980 Sb.
title_short Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci. 36/1980 Sb.
title_full Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci. 36/1980 Sb.
title_fullStr Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci. 36/1980 Sb.
title_full_unstemmed Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci. 36/1980 Sb.
title_sort vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci. 36/1980 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1980
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-36
_version_ 1774737332099874816
score 11,896979