Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád. 43/1980 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1980
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-43
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.2773530
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1980-43" DocId="2773530" DocType="Zakon" Collection="cs" Code="1980-43" Year="1980" Batch="12" Number="43" Quote="43/1980 Sb." Title="Z&#xE1;kon, kter&#xFD;m se m&#x11B;n&#xED; a dopl&#x148;uje trestn&#xED; z&#xE1;kon a trestn&#xED; &#x159;&#xE1;d" DeclareDate="1980-04-10" PublishDate="1980-04-24" EffectFrom="1980-04-24" LastUpdate="2022-12-21"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Zakon
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád. 43/1980 Sb.
title Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád. 43/1980 Sb.
title_short Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád. 43/1980 Sb.
title_full Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád. 43/1980 Sb.
title_fullStr Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád. 43/1980 Sb.
title_full_unstemmed Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád. 43/1980 Sb.
title_sort zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád. 43/1980 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1980
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-43
_version_ 1774737332208926720
score 11,896979