Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy. 49/1980 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1980
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-49
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.2773609
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1980-49" DocId="2773609" DocType="Vyhlaska" Collection="cs" Code="1980-49" Year="1980" Batch="13" Number="49" Quote="49/1980 Sb." Title="Vyhl&#xE1;&#x161;ka Severo&#x10D;esk&#xE9;ho krajsk&#xE9;ho n&#xE1;rodn&#xED;ho v&#xFD;boru v &#xDA;st&#xED; nad Labem o dopln&#x11B;n&#xED; vyhl&#xE1;&#x161;ky Severo&#x10D;esk&#xE9;ho krajsk&#xE9;ho n&#xE1;rodn&#xED;ho v&#xFD;boru v &#xDA;st&#xED; n. L. &#x10D;. 116/1978 Sb., kterou se pov&#x11B;&#x159;uj&#xED; vybran&#xE9; n&#xE1;rodn&#xED; v&#xFD;bory ni&#x17E;&#x161;&#xED;ch stup&#x148;&#x16F; v&#xFD;konem vodohospod&#xE1;&#x159;sk&#xE9; agendy" DeclareDate="1979-09-18" PublishDate="1980-04-30" EffectFrom="1980-04-30" LastUpdate="2022-09-06"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Vyhlaska
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy. 49/1980 Sb.
title Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy. 49/1980 Sb.
title_short Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy. 49/1980 Sb.
title_full Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy. 49/1980 Sb.
title_fullStr Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy. 49/1980 Sb.
title_full_unstemmed Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy. 49/1980 Sb.
title_sort vyhláška severočeského krajského národního výboru v Ústí nad labem o doplnění vyhlášky severočeského krajského národního výboru v Ústí n. l. č. 116/1978 sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy. 49/1980 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1980
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-49
_version_ 1774737332542373888
score 11,896979