Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou. 33/1980 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1980
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-33
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.2772138
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1980-33" DocId="2772138" DocType="Vyhlaska" Collection="cs" Code="1980-33" Year="1980" Batch="8" Number="33" Quote="33/1980 Sb." Title="Vyhl&#xE1;&#x161;ka ministra zahrani&#x10D;n&#xED;ch v&#x11B;c&#xED; o Konzul&#xE1;rn&#xED; &#xFA;mluv&#x11B; mezi &#x10C;eskoslovenskou socialistickou republikou a Tureckou republikou" DeclareDate="1979-12-29" PublishDate="1980-03-26" EffectFrom="1979-08-11" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Vyhlaska
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou. 33/1980 Sb.
title Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou. 33/1980 Sb.
title_short Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou. 33/1980 Sb.
title_full Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou. 33/1980 Sb.
title_fullStr Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou. 33/1980 Sb.
title_full_unstemmed Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou. 33/1980 Sb.
title_sort vyhláška ministra zahraničních věcí o konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a tureckou republikou. 33/1980 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1980
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-33
_version_ 1774737331983482880
score 11,820878