Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980. 56/1980 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1980
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-56
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.2773718
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1980-56" DocId="2773718" DocType="Vyhlaska" Collection="cs" Code="1980-56" Year="1980" Batch="16" Number="56" Quote="56/1980 Sb." Title="Vyhl&#xE1;&#x161;ka feder&#xE1;ln&#xED;ho ministerstva financ&#xED; o vyd&#xE1;n&#xED; pam&#x11B;tn&#xED;ch st&#x159;&#xED;brn&#xFD;ch stokorun u p&#x159;&#xED;le&#x17E;itosti &#x10C;eskoslovensk&#xE9; spartaki&#xE1;dy 1980" DeclareDate="1980-04-21" PublishDate="1980-05-19" EffectFrom="1980-05-19" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Vyhlaska
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980. 56/1980 Sb.
title Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980. 56/1980 Sb.
title_short Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980. 56/1980 Sb.
title_full Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980. 56/1980 Sb.
title_fullStr Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980. 56/1980 Sb.
title_full_unstemmed Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980. 56/1980 Sb.
title_sort vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980. 56/1980 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1980
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-56
_version_ 1774737332998504448
score 11,896979