Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.. 27/1980 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1980
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-27
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3590578
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1980-27" DocId="3590578" DocType="Vyhlaska" Collection="cs" Code="1980-27" Year="1980" Batch="6" Number="27" Quote="27/1980 Sb." Title="Vyhl&#xE1;&#x161;ka feder&#xE1;ln&#xED;ho ministerstva paliv a energetiky, kterou se m&#x11B;n&#xED; vyhl&#xE1;&#x161;ka feder&#xE1;ln&#xED;ho ministerstva paliv a energetiky &#x10D;. 175/1973 Sb., kterou se vyd&#xE1;vaj&#xED; z&#xE1;kladn&#xED; podm&#xED;nky dod&#xE1;vky elekt&#x159;iny a tepla, ve zn&#x11B;n&#xED; vyhl&#xE1;&#x161;ky &#x10D;. 107/1977 Sb." DeclareDate="1980-02-12" PublishDate="1980-03-14" EffectFrom="1980-04-01" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Vyhlaska
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.. 27/1980 Sb.
title Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.. 27/1980 Sb.
title_short Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.. 27/1980 Sb.
title_full Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.. 27/1980 Sb.
title_fullStr Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.. 27/1980 Sb.
title_full_unstemmed Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.. 27/1980 Sb.
title_sort vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 sb.. 27/1980 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1980
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-27
_version_ 1774737331773767680
score 11,896979